Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:35

Karta obstarávania #NKP2022-112
Diagnostika, opravy, servis a náhradné diely na turbogenerátor

Informácie

ID zákazky
31129
Názov predmetu
Diagnostika, opravy, servis a náhradné diely na turbogenerátor
Číslo spisu
NKP2022-112
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
189 500,00 EUR
Hlavný CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Doplňujúci CPV
31128000-9 - Turbogenerátory
50324200-4 - Preventívna údržba
80531200-7 - Technické školenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dlhodobého servisu Turbogenerátora TG1 po dobu medzi dvoma generálnymi opravami v kalendárnych rokoch 2022 až 2025.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy – Technická špecifikácia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty