Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 12:56

Karta obstarávania #153-122
Servis lisu a dotrieďovacej linky

Informácie

ID zákazky
31130
Názov predmetu
Servis lisu a dotrieďovacej linky
Číslo spisu
153-122
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
173 800,00 EUR
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky sú komplexné servisné služby vrátane dodania náhradných dielov a to plánovaná preventívna a prediktívna údržba Zariadení („profylaktické prehliadky“) a neplánovaná údržba v rámci pozáručného obdobia pre všetky zariadenia separačných pracovísk pre spracovanie plastového a papierového odpadu.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.10.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty