Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:11

Karta obstarávania #NKP2022-108
Servis, opravy, dodávka pásov a náhradných dielov pre dopravné pásy v ZEVO

Informácie

ID zákazky
31512
Názov predmetu
Servis, opravy, dodávka pásov a náhradných dielov pre dopravné pásy v ZEVO
Číslo spisu
NKP2022-108
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
119 293,00 EUR
Hlavný CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Doplňujúci CPV
51511400-1 - Inštalácia špeciálnych dopravných systémov
42417310-8 - Dopravníkové pásy
44425300-8 - Gumené pásy
42419810-7 - Časti pásových dopravníkov
19513000-5 - Pogumované textílie
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena opotrebovaných pásov dopravníkov v ZEVO, dodávka s montážou a dodávka pásov na sklad a tiež opravy dopravníkových pásov . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty