Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:58

Karta obstarávania #R5-2.1/172/2022
Endoskopy

Informácie

ID zákazky
31704
Názov predmetu
Endoskopy
Číslo spisu
R5-2.1/172/2022
Číslo z vestníka EU
2023/S 025-072879
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

časť 1: Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie (1 ks):
- na endoskopické operácie karcinómu pažeráka, hrtana, krku, uzlín, jazyka - transorálnou robotickou chirurgiou (TORS).
časť 2: Intubačný bronchoskop (2 ks):
- prístroj určený na miniinvazívne endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest, odobratie bioptických vzoriek, extrakcie cudzích telies.
časť 3: Ultratenký bronchoskop (1 ks):
- prístroj na vyšetrenie priedušnice a priedušiek (ošetrenie krvácaní, zúžených úsekov prieduškového stromu, prípadne zavedenie stentu).
časť 4: Flexibilný videolaryngoskop (1 ks):
- flexibilný prístroj na zobrazenie hrtana, používa aj pri problémoch so zaistením priechodnosti dýchacích ciest - intubáciou pacienta pri operáciách a resuscitácii.
časť 5: Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom (1 ks):
- prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb nosohltanu a prínosových dutín.
časť 6: Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu (1 ks s opciou na 2 ks)
- prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty

časť 1 Endoskopická veža na transonálne endoskopické onkologické operácie

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 2 Intubačný bronchoskop

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 3 Ultratenký bronchoskop

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 4 Flexibilný videolaryngoskop

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 5 Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 6 Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33168100-6 - Endoskopy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy