Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.02.2023 01:46

Karta obstarávania #27/1701/2022
Dodávka dreva/stavebného reziva bez úpravy s dopravou

Informácie

ID zákazky
32180
Názov predmetu
Dodávka dreva/stavebného reziva bez úpravy s dopravou
Číslo spisu
27/1701/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavný CPV
03419000-0 - Stavebné drevo/rezivo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka dreva/stavebného reziva bez úpravy s dopravou počas obdobia 24 mesiacov:
Stavebná doska FIX 25x100
Stavebná doska FIX 25x140
Fošne 50x150x4000
Hranol 100x100x4000
Hranol 120x120x4000
Hranol 150x150x4000
OSB 3, rozmer 22x1250x2500mm
Požadované miesto plnenia / dodania: Oddelenie správy verejných priestranstiev, O.Štefanka 2, 851 01 Bratislava

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 213/2022 pod číslom 42228-WNT dňa 3. 10. 2022.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.10.2022 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 911294177

Dokumenty