Stav: Prebiehajúca ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:28

Karta obstarávania #3083/2018
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - verejné osvetlenie

Informácie

ID zákazky
324
Názov predmetu
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - verejné osvetlenie
Číslo spisu VO
3083/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 000.00 EUR
Hlavný CPV
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Doplňujúci CPV
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Stručný opis obstarávania

Realizácia rozvodu verejného osvetlenia od existujúceho rozvádzača RVO sídliska Vinohrady káblom AYKY – J 4x25 v zemi v hĺbke 0,7 m, pod komunikáciami v plastovej chráničke.
Parkové svietidlá Thorn ALUMET CONTROL 1 70W osadené na zapustené stožiare Thorn ALUMET COL 3m MGR A1SILSB výšky 3 m v počte 12 ks.
Presné množstvo všetkých prác je vyšpecifikované v predloženom výkaze – výmere a PD.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
21.02.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levice
Adresa
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovenská republika
Procesný garant
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty