Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 14:44

Karta obstarávania #2022 - 137,138,139
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
32822
Názov predmetu
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
Číslo spisu
2022 - 137,138,139
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
762 000,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

I. časť zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv a údržby špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel s namontovaným hydraulickým čelom, hydraulickou rukou a jednoramenné hákové nosiče vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane vykonania odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vystavením príslušných dokladov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a dodanie náhradných dielov.

II. časť zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie záručných a pozáručných servisných prác, opráv v zmysle opotrebovania dielov a údržby vrátane originálnych alebo schválených verejným obstarávateľom náhradných dielov špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Faun Variopress a Rotopress vo vlastníctve verejného obstarávateľa a dodanie náhradných dielov.

III. časť zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv v zmysle opotrebovania dielov a údržby vrátane originálnych alebo schválených verejným obstarávateľom špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Geesing, Kobit, Rossi vo vlastníctve verejného obstarávateľa a dodanie náhradných dielov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.11.2022 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

I. časť zákazky - Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
210 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

II. časť zákazky - Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov FAUN

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
385 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

III. časť zákazky - Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov GEESINK, ROSSI, KOBIT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
167 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody