Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2020 08:29

Karta zákazky #FNPO1
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov ARO

Informácie

ID zákazky
3285
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Prešov ARO
Číslo spisu VO
FNPO1
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
48 800,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

FNsP Prešov ARO infúzna technika

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.05.2019 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Harčárová
harcarova@fnsppresov.sk
+421 517011060

Dokumenty