Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 08:24

Karta obstarávania #36/2022
„Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet - PTK

Informácie

ID zákazky
32917
Názov predmetu
„Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet - PTK
Číslo spisu
36/2022
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
45212200-8 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prípravné trhové konzultácie k plánovanej zákazke s názvom "„Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet"

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe a realizácia stavby skeletu športovej haly a obvodového plášťa budovy športovej haly spolu so zemnými prácami a základovou doskou, v súlade s týmito súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a zmluvou o dielo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov

Termíny

Len komunikácia
25.10.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty