Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 06:15

Karta obstarávania #PP-2022-017
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4

Informácie

ID zákazky
33379
Názov predmetu
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4
Číslo spisu
PP-2022-017
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Iný typ zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4.

Prístavná poloha OPŠT 4 – r.km 1718,580 až 1718,450; dĺžka prístavnej polohy: 130 m.

Primárny účel prístavnej polohy: Je určená pre plávajúce zariadenie, ktoré bude slúžiť k vyviazaniu osobných lodí do max. dĺžky 120 m a do max. šírky 38 m pričom prvé plavidlo bude zakotvené a vyviazané predným a zadným pobrežným lanom, druhé plavidlo bude vyviazané predným pobrežným lanom, v prípade státia tretieho plavidla bude tretie plavidlo zakotvené. Tieto spôsoby vyviazania sa netýkajú plavidiel do dĺžky 40 m. Umiestnenie a vyviazanie plávajúceho zariadenia bude v súlade s rozhodnutím o povolení státia vydaným ŠOD.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Dokumenty