Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 00:32

Karta obstarávania #20/2022/DK
Hygienické potreby

Informácie

ID zákazky
34574
Názov predmetu
Hygienické potreby
Číslo spisu
20/2022/DK
Číslo z vestníka VO
47891 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
87 162,40 EUR
Hlavný CPV
33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti
Doplňujúci CPV
33711430-0 - Jednorazové utierky
33711900-6 - Mydlo
33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky
33741200-8 - Krémy na ruky alebo telové mlieka
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
33761000-2 - Toaletný papier
33764000-3 - Papierové servítky
33763000-6 - Papierové uteráky na ruky
33770000-8 - Papierové hygienické výrobky
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
39811100-1 - Osviežovač vzduchu
39811110-4 - Dávkovače osviežovačov vzduchu
39831200-8 - Saponáty
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad
39224300-1 - Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností
39224310-4 - WC kefy
39224320-7 - Špongie
39224340-3 - Koše
39224350-6 - Lopatky na smeti
39525800-6 - Handry na čistenie
39525810-9 - Handry na leštenie
18424300-0 - Jednorazové rukavice
19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Predmetom obstarávania je zabezpečenie hygienických potrieb v čiastkových dodávkach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa v SR, vrátane dopravy na miesta plnenia – pracoviská verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.11.2022 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Daniela Krnáčová
daniela.krnacova@vszp.sk
+421 220824735

Dokumenty