Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.09.2019 05:08

Karta zákazky #5/DNS/19
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina OPERACKY

Informácie

ID zákazky
3482
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina OPERACKY
Číslo spisu VO
5/DNS/19
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 195-440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
44 340,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Eduard Dorčík
dorcik@fnspza.sk
+421 903512461

Dokumenty