Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.05.2024 22:43

Karta obstarávania #CPZA-ON-2022/006004
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informácie

ID zákazky
35067
Názov predmetu
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu
CPZA-ON-2022/006004
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 933,78 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestností v objekte OR PZ Čadca

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ivan Kopásek
ivan.kopasek@minv.sk
+421 961405412

Dokumenty