Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 16:45

Karta obstarávania #24/2022/JH
Poštové služby

Informácie

ID zákazky
36171
Názov predmetu
Poštové služby
Číslo spisu
24/2022/JH
Číslo z vestníka VO
12-MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 252-733490
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 333 363,2100 EUR
Hlavný CPV
64110000-0 - Poštové služby
Doplňujúci CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu komplexného zabezpečenia služieb
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Komplexné zabezpečenie univerzálnych poštových služieb, prenájom P.O.BOXov. Zberné jazdy, Peňažný platobný styk, spracovanie neštandardných formátov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty