Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:31

Karta obstarávania #SE-VO-2022/017
Nákup dodávkových automobilov pre ÚKT

Informácie

ID zákazky
36347
Názov predmetu
Nákup dodávkových automobilov pre ÚKT
Číslo spisu
SE-VO-2022/017
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
815 000,00 EUR
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Doplňujúci CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
50117000-8 - Prestavba a úprava vozidiel
44510000-8 - Nástroje
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 8 ks dodávkových automobilov s pohonom 4x4 pre potreby Úradu kriminalistickej techniky PPZ aj s realizáciou prestavby vozidla na mobilné laboratórium. Predmetom zákazky je aj príslušenstvo k uvedeným vozidlám, napr. prípravy na montáž rádiostanice, svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž s určením pre Políciu SR a vybavenia mobilného laboratória.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.03.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty