Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 20:35

Karta obstarávania #8/2022/DPI
Predĺženie pešej zóny I. etapa

Informácie

ID zákazky
36363
Názov predmetu
Predĺženie pešej zóny I. etapa
Číslo spisu
8/2022/DPI
Číslo z vestníka VO
00091 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
270 162,10 EUR
Hlavný CPV
45233253-7 - Práce vrchnej stavby chodníkov
Doplňujúci CPV
77211600-8 - Výsadba stromov
34993000-4 - Osvetlenie ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela - Predĺženie pešej zóna I. etapa

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
pindes@msunitra.sk
+421 377336258

Dokumenty