Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:17

Karta obstarávania #SE-VO-2023/006
Nákup ručných analyzátorov dychu, doplnkového príslušenstva a poskytovanie servisných služieb

Informácie

ID zákazky
36627
Názov predmetu
Nákup ručných analyzátorov dychu, doplnkového príslušenstva a poskytovanie servisných služieb
Číslo spisu
SE-VO-2023/006
Číslo z vestníka EU
2023/S 066-196702
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 482 275,00 EUR
Hlavný CPV
38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje
Doplňujúci CPV
50410000-2 - Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
50411000-9 - Opravy a údržba meracích prístrojov
50433000-9 - Kalibrovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 800 ks ručných analyzátorov dychu, doplnkového príslušenstva a poskytovanie servisných služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.05.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty