Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2023 19:16

Karta obstarávania #UNLP-2023-09-NZ-VS
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu

Informácie

ID zákazky
36926
Názov predmetu
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu
Číslo spisu
UNLP-2023-09-NZ-VS
Číslo z vestníka VO
6246-MST Vestník č. 30/2023 - 09.02.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 028-081555
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 103 960,43 EUR
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Doplňujúci CPV
33154000-4 - Prístroje na mechanoterapiu
33155000-1 - Prístroje na fyzikálnu terapiu
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka prístrojov pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu pre oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.03.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty

Časť č. 1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
541 176,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
96 369,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
63 350,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
139 899,59 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
160 945,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
102 220,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33150000-6 - Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy