Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 12:10

Karta obstarávania #2/2023
Skalica - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice

Informácie

ID zákazky
36965
Názov predmetu
Skalica - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice
Číslo spisu
2/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
126 403,00 EUR
Hlavný CPV
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
Doplňujúci CPV
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia zateplenia časti objektu požiarnej zbrojnice : zateplenie strechy, zateplenie fasády, zateplenie podhľadu na 2 n.p., výmena okenných výplní za plastové výplne s trojsklom, rekonštrukcia kúrenia a napojenie TUV na ohrev pomocou FWP .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Informácie vo veciach technických Ing. Jozef Hlavatý, hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk, +421905290385

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Skalica
Adresa
Námestie slobody 10
Skalica
90901, Slovenská republika
Procesný garant
Juraj Spáčil
spacil.juraj@mesto.skalica.sk
+421 908794236

Dokumenty