Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:17

Karta obstarávania #5/2023/VO-PPA
Školenie sekcie priamych podpôr k príprave nového programového obdobia pre implementáciu PRV SR - prenájom priestorov a zabezpečenie stravovania

Informácie

ID zákazky
37492
Názov predmetu
Školenie sekcie priamych podpôr k príprave nového programového obdobia pre implementáciu PRV SR - prenájom priestorov a zabezpečenie stravovania
Číslo spisu
5/2023/VO-PPA
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 429,17 EUR
Hlavný CPV
55500000-5 - Služby jedální a hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
55110000-4 - Hotelové ubytovacie služby
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dvojdňové školenie zamestnancov sekcie priamych podpôr k príprave na nové programové obdobie pre implementáciu PRV SR -

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Andrea Ďurechová Sokolíková
andrea.durechovasokolikova@apa.sk
+421 918612193

Dokumenty