Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:26

Karta obstarávania #2023005
Tlač novín pre účely informovania verejnosti

Informácie

ID zákazky
37545
Názov predmetu
Tlač novín pre účely informovania verejnosti
Číslo spisu
2023005
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
0,01 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Doplňujúci CPV
79824000-6 - Tlačiarenské a distribučné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie tlače novín pre účely informovania verejnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty