Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 13:37

Karta obstarávania #01/2023
Kosenie v meste Košice

Informácie

ID zákazky
38170
Názov predmetu
Kosenie v meste Košice
Číslo spisu
01/2023
Číslo z vestníka VO
č.59/2023 11958 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 056-165097
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 491 416,81 EUR
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77313000-7 - Údržba parkov
77314100-5 - Údržba trávnikov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy - verejnej zelene na území mesta Košice, počas 48 mesiacov. Verejný obstarávateľ môže zadať pri niektorých plochách, alebo aj celých častiach aj kosenie trávnikov bez pohrabania a odvozu – mulčovanie.

Predmet zákazky je rozdelený na 15 časti.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na niekoľko častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B2. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a platí pre všetky časti predmetu zákazky rovnako.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.04.2023 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty

Časť č. 1: Lokalita č. 103 - MČ Sever

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
69 245,14 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2: Lokalita č. 104 - MČ Sever

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
103 149,09 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3: Lokalita č. 105 - MČ Sever

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
64 633,47 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4: Lokalita č. 201 - MČ Staré mesto

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
88 195,41 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 5: Lokalita č. 305, č. 306 - MČ Západ

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
125 302,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 6: Lokalita č. 307, č. 311, č. 313, č. 314 - MČ Západ

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
143 592,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 7: Lokalita č. 401, č. 402 - MČ Dargovských hrdinov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
156 407,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 8: Lokalita č. 403, č. 404 - MČ Dargovských hrdinov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
151 421,23 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 9: Lokalita č. 405, č. 406 - MČ Dargovských hrdinov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
57 749,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 10: Lokalita č. 502 - MČ Nad jazerom

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
116 098,62 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 11: Lokalita č. 504 - MČ Nad jazerom

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 377,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 12: Lokalita č. 602 - MČ Juh

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 392,56 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 13: Lokalita č. 603, č. 604 - MČ Juh

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
103 831,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 14: Lokalita č. 701 - MČ Sídlisko Ťahanovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
108 624,88 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 15: Lokalita č. 702 - MČ Sídlisko Ťahanovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 396,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody