Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2023 05:54

Karta obstarávania #39478
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t

Informácie

ID zákazky
39478
Názov predmetu
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t
Číslo spisu
39478
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 670,70 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom opakovanej zákazky je nákup 1 ks nového, nepoužívaného chladiarenského vozidla do 3,5 t podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov, vrátane dopravy na miesto dodania a záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky, bez obmedzenia najazdených kilometrov (t.j. výkon povinných záručných prehliadok a kontrol vozidiel v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch vozidla a predpísaných úkonov počas celej doby trvania záruky).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty