Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 19:02

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-062
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 36

Informácie

ID zákazky
40056
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 36
Kategória DNS
Vajcia
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-062
Číslo z vestníka VO
estník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
36 438,25 EUR
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 9 DNS s názvom: Vajcia. Predmetom zákazky je dodávka vajec s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Poltár, Detva, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Brezno a pre DD a DSS v Tornali a DD a DSS Sebedín-Bečov.

Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení.

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny (s DPH) za predpokladané spotrebované množstvo v rámci položky: slepačie vajce M a slepačie vajce L.

Ponuky sa predkladajú v rámci súboru okresov (PT,DT,RS,LC,ZV,BR, RA,BB-1 zariadenie), tj.je potrebné, aby úspešný uchádzač zabezpečil distribúciu do uvedených okresov v zmysle frekvencie dodávok uvedenej v prílohe č. 3 S Frekvencia dodávok.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výzva je vyhlasovaná na súbor okresov uvedených v súťažných podkladoch. Uchádzač predloží ponuku vo formáte excel aj vo formáte pdf.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.04.2023 10:01:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty

Slepačie vajce M

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 532,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slepačie vajce L

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 906,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody