Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:01

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-062
Mobilné zariadenia určené prioritne na vytváranie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
40181
Názov predmetu
Mobilné zariadenia určené prioritne na vytváranie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-062
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 816,75 EUR
Hlavný CPV
35125110-0 - Biometrické snímače
Doplňujúci CPV
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie mobilných zariadení určených prioritne na vytváranie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania v množstve podľa prílohy č. 1, miesto dodania: definované v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.05.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty