Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.05.2024 07:23

Karta zákazky #2022/UNB/03-030
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) - 2ks

Informácie

ID zákazky
40782
Názov predmetu
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) - 2ks
Číslo spisu
2022/UNB/03-030
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
395,78 EUR
Hlavný CPV
33171200-1 - Nástroje na resuscitáciu
Doplňujúci CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie samorozpínacích dýchacích vakov (ambuvakov), doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.05.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Simona Calíková
simona.calikova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty