Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 23:53

Karta obstarávania #1855/2023
Realizácia vonkajšieho systému ochrany pred bleskom na administratívnych budovách A a B

Informácie

ID zákazky
41016
Názov predmetu
Realizácia vonkajšieho systému ochrany pred bleskom na administratívnych budovách A a B
Číslo spisu
1855/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
38 600,00 EUR
Hlavný CPV
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
Doplňujúci CPV
45312310-3 - Práce na ochrane pred bleskom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia zákazky vonkajšieho systému ochrany pred bleskom objektov administratívnych budov A (súp. č. 373) a B (súp. č. 2304) Bardejovská 373/6, 040 29 Košice, na základe predloženej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačného projektu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.06.2023 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
06.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Diana Schriffel
diana.schriffel@dpmk.sk
+420 556407533

Dokumenty