Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:15

Karta obstarávania #ŠTVRŤ
Urbanistický návrh Trnava - Štvrť

Informácie

ID zákazky
41725
Názov predmetu
Urbanistický návrh Trnava - Štvrť
Číslo spisu
ŠTVRŤ
Číslo z vestníka VO
18825 - MNA
Číslo z vestníka EU
2023/S 101-316788
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

SK
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Všetky podklady k súťaži návrhov sú dostupné v časti "Dokumenty" .


EN
The purpose of the competition is to find the design among the submitted designs that offers the best solution of the assighnment requirements.

All documents for the design competition are available in the "Documents" section.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2023 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.09.2023 15:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2024 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.03.2024 15:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakall
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767

Dokumenty