Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.11.2019 12:43

Karta obstarávania #OVS 107/2019 Pe
Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště

Informácie

ID zákazky
4188
Názov predmetu
Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště
Číslo spisu VO
OVS 107/2019 Pe
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost a Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je vybudování parkovací plochy u Mateřské školy Radost, ul. Tyršova v Bystřici pod Hostýnem pro 9 osobních automobilů, z toho 1 parkovací místo pro vozidlo OTP. Současně s parkovací plochou bude provedena úprava sousedního chodníku včetně příjezdové komunikace do areálu MŠ Radost. Za opraveným chodníkem bude dále provedena zpevněná plocha pro kontejnery sběrných surovin.

Dále je předmětem plnění vybudování parkovací plochy v ul. U Hřiště v Bystřici pod Hostýnem pro 40 osobních automobilů, z toho 2 parkovací místa pro vozidla OTP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
24.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Procesný garant
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941

Dokumenty