Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.05.2024 22:23

Karta DNS #40/2023
Infúzne roztoky

Informácie

ID zákazky
43026
Názov predmetu
Infúzne roztoky
Číslo spisu
40/2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 299 353,60 EUR
Hlavný CPV
33692100-8 - Infúzne roztoky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Infúzne roztoky pre potreby FNsP.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
07.08.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
07.08.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Zákazky