Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:54

Karta obstarávania #SE-VO-2023/002051
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B

Informácie

ID zákazky
44011
Názov predmetu
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B
Číslo spisu
SE-VO-2023/002051
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 167/2023 zo dňa 24.08.2023 pod zn. 28950 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 161-510285 zo dňa 23.08.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
52 891 000,00 EUR
Hlavný CPV
34144210-3 - Požiarnické vozidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2024 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.01.2024 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Bálint
jozef.balint2@minv.sk
+421 250944564
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Dokumenty