Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 06:12

Karta obstarávania #3 - 3/2019/C
Oprava strešného okna - oprava zatekania

Informácie

ID zákazky
4519
Názov predmetu
Oprava strešného okna - oprava zatekania
Číslo spisu
3 - 3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 500,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
44115400-3 - Strešné okná
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava zatekania strešného okna v budove Bravo (SO-02) v objekte Kulturpak podľa výzvy a výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty