Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 22:13

Karta obstarávania #2 – 3/2019/C
Špeciálna kamera č. 2

Informácie

ID zákazky
4595
Názov predmetu
Špeciálna kamera č. 2
Číslo spisu
2 – 3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 885,00 EUR
Hlavný CPV
32333200-8 - Videokamery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Špeciálna videokamera podľa špecifikácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade pôjde o vystavenie objednávky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.08.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty