Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:43

Karta zákazky #DNS PL 7/2022
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 152, 401 a 402 _ 02/2023

Informácie

ID zákazky
46562
Názov predmetu
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 152, 401 a 402 _ 02/2023
Číslo spisu
DNS PL 7/2022
Číslo z vestníka VO
28271-WYP
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
73 730,30 EUR
Hlavný CPV
45442190-5 - Odstraňovanie náterov
Doplňujúci CPV
45442180-2 - Opakované natieranie a maľovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Stavba - čistenie a nátery stožiarov sa týkajú úsekov:
152 – úsek, ktorý napája trolejbusovú trať na ul. 29.8. konkrétne v úseku od križovatky 29.8. – Cintorínska (delič 152/151) po delič Mickiewiczova (269/152).
401 – úsek električkovej trate, ktorý napája trať na Račianskej ulici – delič Mladá Garda (401/402) – delič Zváračský Ústav (212/401).
402 – úsek električkovej trate, ktorý napája trať na Račianskej ulici – delič Biely kríž (402/403) – delič Mladá Garda (402/401).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.09.2023 09:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty