Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 22:30

Karta DNS #DNS PL 7/2022
Čistenie a nátery trakčných stožiarov

Informácie

ID zákazky
24524
Názov predmetu
Čistenie a nátery trakčných stožiarov
Číslo spisu
DNS PL 7/2022
Číslo z vestníka VO
28271-WYP
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45442190-5 - Odstraňovanie náterov
Doplňujúci CPV
45442180-2 - Opakované natieranie a maľovanie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – náterov stožiarov na uskutočnenie plánovaných opráv zariadení PTZ na mestských dráhach a obnovu ochranného náteru trakčných stožiarov ako nosného systému trakčného vedenia trolejbusov a električiek v prenájme DPB, a. s.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
30.06.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2026 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky