Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:21

Karta obstarávania #MK/A/2023/25405
MS licencie 2024

Informácie

ID zákazky
50403
Názov predmetu
MS licencie 2024
Číslo spisu
MK/A/2023/25405
Číslo z vestníka VO
251/2023 z 18.12.2023, 39136-MSS
Číslo z vestníka EU
242/2023 z 15.12.2023, 00762363-2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
579 658,60 EUR
Hlavný CPV
72268000-1 - Dodávky softvéru
Doplňujúci CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie online Microsoft licencií – softvéru z rodiny 365 a kúpa trvalých licencií Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server pre magistrát mesta Košice a mestské obchodné spoločnosti a ostatné organizácie s účasťou mesta.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.01.2024 10:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty

Časť A – Online licencie

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
458 979,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
72268000-1 - Dodávky softvéru
Doplňujúci CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť B – Trvalé licencie

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
120 679,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
72268000-1 - Dodávky softvéru
Doplňujúci CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody