Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.05.2024 08:18

Karta zákazky #11/DNS/OVO/03/23/Ba-006
Potraviny: Sterilizované ovocie a zelenina

Táto zákazka je súčasťou DNS #11/DNS/OVO/03/23/Ba Potraviny

Informácie

ID zákazky
51310
Názov predmetu
Potraviny: Sterilizované ovocie a zelenina
Číslo spisu
11/DNS/OVO/03/23/Ba-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
83 229,57 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15331000-7 - Spracovaná zelenina
15331400-1 - Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina
15332100-5 - Spracované ovocie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Sterilizované ovocie a zelenina, vrátane dopravy na miesto určenia (ďalej aj len „predmet zákazky“). Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.01.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.01.2024 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Marcela Koreňová
marcela.korenova@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty