Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 07:14

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-149
Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice

Informácie

ID zákazky
51632
Názov predmetu
Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-149
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
3 500,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Podľa prílohy 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Dodanie zeleniny a ovocia v špecifikácii, podľa prílohy č.1 a č. 2

Termíny

10 dní
24.01.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Dana Rabatinová
sjpcl@centrum.sk
+421 907900181

Dokumenty