Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:59

Karta zákazky #MAGS OVO 49714/2021-021
Výzva č. 21 - Bežné elektrospotrebiče

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 49714/2021 Elektrospotrebiče

Informácie

ID zákazky
54578
Názov predmetu
Výzva č. 21 - Bežné elektrospotrebiče
Číslo spisu
MAGS OVO 49714/2021-021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom výzvy č. 21 je kúpa a dodanie bežných elektrospotrebičov nevyhnutných pre vybavenie miestností zamestnancom verejného obstarávateľa.

Zákazka je rozdelená na 2 časti:

Časť 1 - Umývačka riadu
Časť 2 - Bežné spotrebiče

Uchádzač môže predložiť ponuku do oboch častí a môže sa stať úspešným v oboch častiach zákazky.

Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1a a č. 1b – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov predmetnej výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.04.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty

Časť 1 - Umývačka riadu

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - Bežné spotrebiče

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy