Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 10:57

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-103
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 63

Informácie

ID zákazky
54940
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 63
Kategória DNS
Vajcia
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-103
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
31 050,00 EUR
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 9 DNS s názvom: Vajcia. Predmetom zákazky je dodávka vajec s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Poltár, Detva, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Brezno a pre DD a DSS v Tornali a DD a DSS Sebedín-Bečov.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny (s DPH) za predpokladané spotrebované množstvo v rámci položky: slepačie vajce M a slepačie vajce L.

Ponuky sa predkladajú v rámci súboru okresov (PT,DT,RS,LC,ZV,BR, RA,BB-1 zariadenie), tj.je potrebné, aby úspešný uchádzač zabezpečil distribúciu do uvedených okresov.

Rámcovú dohodu uzavrie Úrad BBSK ako centrálny verejný obstarávateľ pre svoje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na obdobie 6 mesiacov.

Ponuka sa predkladá formou elektronického katalógu.

Zmluvná cena (max. cena RD stanovená podľa PHZ).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2024 09:01:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty