Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:48

Karta obstarávania #26-10/2019
Mobilné lisovacie kontajnery hákové

Informácie

ID zákazky
5650
Názov predmetu
Mobilné lisovacie kontajnery hákové
Číslo spisu
26-10/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 000,00 EUR
Hlavný CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie mobilného tlačného lisovacieho kontajnera hákového veľkosti 20 m3 a dvoch mobilných lisovacích kontajnerov 8-11 m3 v zmysle priloženej technickej špecifikácie, vrátane dvoch servisných prehliadok v mieste plnenia /prípadne umiestnenie v rámci BA/, dopravy a montáže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2019 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty