Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 14:59

Karta obstarávania #VO-02-2020
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu

Komunikácia