Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:21

Karta zákazky #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 9

Táto zákazka je súčasťou DNS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
15127
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 9
Číslo spisu
07109/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
169 693,58 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na 13 mesiacov pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výzva č. 9 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka zemného plynu".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.10.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty