Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 03:56

Karta zákazky #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 2

Táto zákazka je súčasťou DNS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
985
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 2
Číslo spisu VO
07109/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 420 458,89 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výzva č. 2 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka zemného plynu".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2018 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty