Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 20:03

Karta obstarávania #08-A2-2020
Stroj na ničenie buriny horúcou vodou

Informácie

ID zákazky
7006
Názov predmetu
Stroj na ničenie buriny horúcou vodou
Číslo spisu VO
08-A2-2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 800,00 EUR
Hlavný CPV
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup a dodanie stroja na ničenie buriny horúcou vodou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.04.2020 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty