Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.04.2023 00:17

Karta DNS #11650/2020
Dodanie nábytku

Informácie

ID zákazky
7064
Názov predmetu
Dodanie nábytku
Číslo spisu
11650/2020
Číslo z vestníka VO
12761 - MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 067-158990
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 200 000,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000-2 - Kancelársky nábytok
39140000-5 - Nábytok pre domácnosť
39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie
39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie
39160000-1 - Školský nábytok
39170000-4 - Nábytok do predajní
39180000-7 - Laboratórny nábytok
39190000-0 - Tapetový papier a iné krycie materiály
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnený predovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov, kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 391 - Nábytok uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
04.05.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2025 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty

Zákazky