Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:56

Karta zákazky #11650/2020-023
Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 21

Táto zákazka je súčasťou DNS #11650/2020 Dodanie nábytku

Informácie

ID zákazky
17239
Názov predmetu
Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 21
Číslo spisu
11650/2020-023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 000,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39130000-2 - Kancelársky nábytok
39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia – kancelárskeho nábytku a kancelárskych stoličiek pre Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, vrátanie súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, sťahovanie, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerozbalených tovarov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 3 – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty