Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 31.10.2020 02:27

Karta obstarávania #202002
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov

Informácie

ID zákazky
7913
Názov predmetu
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov
Číslo spisu VO
202002
Číslo z vestníka VO
23703 - MST
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
167 005,00 EUR
Hlavný CPV
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie pracoviska záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov, zloženého zo systému zberu a spracovania dát o pohybe objektov a systému zberu a spracovania dát o mikropohybe objektov Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.10.2020 12:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
BIGMOON, s.r.o.
Adresa
Ružinovská 18186/44
Bratislava - mestská časť Ružinov
82103, Slovenská republika

Dokumenty