Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 03:47

Karta obstarávania #1702/1/2020
Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok)

Informácie

ID zákazky
7982
Názov predmetu
Prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok)
Číslo spisu
1702/1/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavný CPV
43800000-1 - Dielenské zariadenia
Doplňujúci CPV
39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov z električiek na stredisku údržby električiek (aj špeciálne čistenie elektrosúčiastok). Súčasťou servisu je aj dodanie a po výmene zneškodnenie čistiacej kvapaliny v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Uzavretie zmluvy na poskytnutie služby na obdobie 24 mesiacov

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Bernátová
katarina.bernatova@dpmk.sk
+421 905516742

Dokumenty