Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:42

Karta obstarávania #065/2020/§117
Rekonštrukcia 10 hybridných bytov - výmena okien a dverí vrátane parapetov v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
9118
Názov predmetu
Rekonštrukcia 10 hybridných bytov - výmena okien a dverí vrátane parapetov v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
065/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 661,00 EUR
Hlavný CPV
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výmena okien a dverí vrátane parapetov v správe BPMK, s.r.o. v 10-tich hybridných bytoch na ul. Študentská 7,8,10, Uralská 16, Výstavby 9,11, Kpt.Jaroša 6, Muškátova 44 , Hronská 13 a Pokroku 16 v Košiciach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom uskutočnenia stavebných prác .

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty